Kaya's Welpen, 8 Tage alt (A-Wurf)

Alva

 

 

Alia

 

 

Akia

 

 

Alfi

 

 

Almo

 

 

Aris

 

 

Asco

 

 

Avi